Een Hoop Gedoe Om Niks

In het verenigingsjaar 2010 – 2011 is het, na het voorgaande jaar een grootse musical te hebben neergezet, weer tijd voor een toneel stuk. Een stuk waarbij de focus weer volledig ligt op het toneelspel. De keus valt op Shakespeare, al jaren oud maar nog altijd blijven zijn onderwerpen actueel. Zo ontstaat Een Hoop Gedoe Om Niks, een eigen bewerking op zijn relatief onbekende stuk Much Ado About Nothing.

Onder leiding van regisseur Gary Blufpand wordt er zes maanden lang hard gerepeteerd, wat uiteindelijk resulteert in een viertal prachtige voorstellingen. De zeventien castleden gaven zich vol overgave en wisten de toeschouwer te raken, die zich verbonden voelde met de herkenbare karakters en onderwerpen, emoties, scherpe teksten en tegenstrijdige gevoelens. Kortom, Een Hoop Gedoe Om Niks werd met veel lof ontvangen en volgens sommige was het zelfs een van de beste producties van het Augustijns Theater tot dan toe.

Zes militairen logeren enkele weken aan het hof van Messina, een stad die wordt bestuurd door vrouwen. Alhoewel het hof al jaren goed bevriend is met deze soldaten, brengt het verblijf van de zes mannen in het vrouwenwereldje natuurlijk de nodige spanningen met zich mee. De mannenhatende Beatrice en de vrouwenhatende Luitenant Benedick – twee gezworen jeugdvijanden – staan na jaren ineens weer oog in oog met elkaar. En Hero en Luitenant Claudio krijgen eindelijk de kans om iets te doen met de kalverliefde die ze lang geleden voor elkaar hebben gevoeld. Van alle kanten wordt geprobeerd om deze twee relaties te beïnvloeden. Sluwe acties worden ondernomen om ze te koppelen. Men zet complotten in gang om ze uit elkaar te drijven. Men luistert elkaar af. Men laat zich bewust afluisteren. Men manipuleert. Men liegt en bedriegt. Men vermomt zich. Men verleidt. Men kwetst en breekt harten. En dat alles in de naam der liefde.

Cast
Sandra Putting
Arnold Nell
Fleur Dopheide
Hans van Wijk
Harriot Voncken
Lodewijk van Hellenberg
Julie Roggeveen
Iris Nagelhout
Femke Kapteijn
Valerie van Haren
Mette Blom
Onna van den Broek
Lousan Noordanus
Mirjam Kuijper
Dick Sleeuwenhoek
Thomas Vegting
Productie
Gary Blufpand Regisseur
Charlotte Vroege Productieleider
Ellen Berkhout Regie-assistente
Techniek
Laurens Ormskerk Licht