Antigone

Het Augustijns Theater heeft in mei 2009, na slechts enkele maanden repeteren, met veel succes de Griekse tragedie Antigone ten tonele gebracht. De vijf voorstellingen vonden plaats in Four Reasons, en waren net zoals het jaar ervoor bij Chickago allen uitverkocht.

Het verhaal over een vrouw die in opstand komt tegen haar koning om haar plicht tegenover de goden te vervullen.

Antigone’s broers hebben elkaar gedood in de strijd om de stad Thebe. Kreoon, de nieuwe koning van Thebe heeft bevolen dat het lijk van één van de broers, Polyneikes, niet begraven mag worden. Antigone verzet zich tegen de wet van Kreoon. Ze beroept zich hierbij op haar eigen morele (goddelijke) plicht om haar broer te begraven. De koppigheid waarmee Kreoon aan zijn beslissing vasthoudt, leidt hem uiteindelijk naar zijn noodlot. In zijn val neemt hij niet alleen zichzelf mee, maar ook zijn omgeving en de stad die hij probeerde te beschermen.

Deze oude Griekse tragedie snijdt vraagstukken aan die vandaag de dag nog steeds erg relevant zijn. Hoe moet je handelen als jouw eigen morele overtuigingen indruisen tegen die van de wetgever? Moet een koning, overtuigd het algemeen belang na te streven, vast blijven houden aan een wet die zoveel onvrede en woede veroorzaakt onder het volk? Wie beschermt het volk tegen zijn beschermer als deze niet meer redelijk handelt? Is er nog een manier om ons te verdedigen als onze Antigone’s niet meer gehoord worden?

Cast
Lara van Dijken
Hans van Wijk
Emma Koers
Bas van der Hoff
Eveline van Rijswijk
Marte Rozendaal
Sijme Zeilemaker
Arnold Nell
Erin Post
Carolijn Korremans
Lizette Noyon
Evelien van Klaveren
Marloes Jasperse
Marije van Rest
Erik Meihuizen
Juliette van Kalmthout
Mariëtte Waaijer
Artistiek Team
Toi van Gelder Regisseur
Oscar Seip Refieassistent