Bestuur

 • Voorzitter
  De Voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de subvereniging en ziet erop toe dat alle nodige taken worden uitgevoerd.
 • Secretaris
  De Secretaris maakt notulen van de bestuursvergaderingen en zorgt tevens voor de communicatie naar de leden. Hieronder valt ook de nieuwsbrief en het bijhouden van de informatie op de website.
 • Penningmeester
  De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de subvereniging. De Penningmeester is tevens voorzitter van de Acquisitie Commissie.
 • Lid Intern
  Het Lid Intern houdt het overzicht over alle lopende projectcommissies. Het Lid Intern is niet perse de voorzitter van deze commissies, maar zorgt ervoor dat de commissies gevuld en geleid worden en houdt toezicht op de voortgang van de taken van deze commissies.
 • Lid Extern
  Het Lid Extern onderhoudt contacten met alle locaties waar het AT mee te maken heeft. Het Lid Extern organiseert het externe repetitieweekend en de interne repetitieweekenden. Daarnaast is dit bestuurslid verantwoordelijk voor het gehele sociale programma van het Augustijns Theater.
 • Lid PR
  Het Lid PR is verantwoordelijk voor het goede imago van het Augustijns Theater. Samen met de Promotie Commissie doet dit bestuurslid er alles aan het Augustijns Theater en haar projecten onder de aandacht te brengen, zowel op Augustinus als daarbuiten. Voor dit jaar is ook het decor de verantwoordelijkheid van het Lid PR
 • Lid Productie
  Het Lid Productie is het aanspreekpunt van de productie, is verantwoordelijk voor het organiseren van de audities, voor het onderhouden van contact tussen het bestuur, de leden en de professionals en voor het maken van (repetitie)schema’s.

Naast deze specifieke taken worden de portefeuilles theater, zang, dans en muziek naar kennis en ervaring verdeeld over de verschillende bestuursleden. Daarnaast is het mogelijk dat bestuursleden functioneren als voorzitter of lid van een projectcommissie, productieleider en/of assistent van een discipline; deze taken worden dan naast de bestuursfunctie uitgevoerd.