Weekenden

Elk jaar gaan de cast, band, bestuur en professionals met elkaar op repetitieweekend om zo alle disciplines bij elkaar te brengen en de onderlinge band te versterken.

Het weekend is een perfecte gelegenheid om doorlopen van voorstellingen te doen en om hele dagen te kunnen werken. De manussen voorzien de castleden het gehele weekend van eten en drinken. Naast repetities is er ook voldoende tijd voor een feestje. Op zaterdag vindt traditioneel de bonte avond plaats. De dag daarna wordt natuurlijk wel weer gewoon gerepeteerd.