3de Bestuur (2011-2012)

Voorzitter Ellen Berkhout
Secretaris Lara van Dijken
Penningmeester Charlotte Vroege
Lid Intern Valerie van Haren
Lid Extern Ilona Walstra
Lid PR Sandra Putting
Lid Productie Kim Franken