2de Bestuur (2010-2011)

Voorzitter Ellen Berkhout
Secretaris Lara van Dijken
Penningmeester Charlotte Vroege
Lid Intern Valerie van Haren
Lid Extern Mariëtte Waaijer