De laatste loodjes

Het jaar zit er alweer bijna op.

Twee weken terug waren de voorstellingen van Midzomernachtsdroom nog in volle gang. We zijn erg tevreden met het resultaat: het decor, het spel en een erg veel enthousiaste reacties van het publiek. Ongeveer 600 man hebben de voorstellingen in het Theater Ins Blau bijgewoond. We kunnen zeker spreken van een zeer geslaagde productie.

Vanavond vind de laatste ALV van het vijfde bestuur plaats. Alle bestuursleden zullen hun jaar evalueren en alle gemaakte doelstellingen behandelen. Deze ALV is de laatste activiteit van dit bestuur.
Aanstaande zondag vindt namelijk de bestuurswissel plaats. Het zesde bestuur zal dan geïnstalleerd worden. Dit bestuur is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Eline Kranendonk
Secretaris: Lisa Tonino
Penningmeester: Janice Harmsen
Lid Intern: Anouk Mossel
Lid Extern: Laura Groen
Lid PR: Merle van der Steen
Productieleider: Daphne van der Helm

Het nieuwe bestuur zal zich allereerst buigen over de vraag welk stuk volgend jaar opgevoerd zal worden. Dit zal ergens na de zomer bekend gemaakt worden.