Een goede start

Ondertussen zijn de repetities van zowel de dinershow als het toneelstuk van start gegaan. Iedere donderdagavond wordt er gezongen en iedere zondag gedanst en gerepeteerd voor het toneelstuk. Het enthousiasme van de professionals en het bestuur is overgeslagen op de leden en dit uit zich in de repetities.

Binnenkort zal de rolverdeling van Midzomernachtsdroom bekend worden gemaakt. Dan kan echt begonnen worden met het voorbereiden van de reeks voorstellingen die in juni zal worden opgevoerd. De scriptcommissie heeft haar taak volbracht en het script ligt bij de drukker.

In de afgelopen weken hebben de filmvertoningen van Een Hoop Gedoe Om Niets en The Wiz plaatsgevonden. De casts van respectievelijk drie en twee jaar geleden konden voor het eerst hun eigen prestaties op het witte doek zien. Het waren mooie avonden waarop ook al werd gerefereerd naar de vertoning van de laatste productie “Amen en Proost”. Deze zal in januari 2014 vertoond worden voor de cast, en wellicht ook voor andere geïnteresseerden!