Borrels en audities, de start van het seizoen

In de afgelopen weken hebben de interesseborrels voor het nieuwe jaar plaatsgevonden in de tuinzaal van sociëteit Eigen Huis. Een groot succes! Er zijn veel aanmeldingen voor het toneelstuk en de dinnershow. Onder de auditanten bevinden zich oud gedienden maar ook vers talent van de nieuwe lichting Augustijnen.

Over twee weken vinden de audities voor “Midzomernachtsdroom” plaats. Ongeveer 20 mensen zullen geselecteerd worden om mee te spelen in dit stuk dat in juni volgend jaar opgevoerd zal worden in het Ins Blau theater. Een strenge selectie, maar het resultaat zal dan ook een groep gemotiveerde Augustijnen zijn die een fantastische productie gaan neerzetten

De mogelijkheid tot aanmelden voor de dinnershow loopt vijf oktober af. Ook hiervoor hebben vele kandidaten zich aangemeld. Ondertussen zijn ook de professionals aangesteld die dit jaar de dinnershow vorm gaan geven. We verwelkomen Ymke Fros en Hedwig van Leuven als respectievelijk dans- en zangdocent in ons midden. Hun creativiteit en ervaring staan garant voor een bijzondere reeks optredens.

Aan het begin van het jaar heeft ook de eerste Algemene Leden Vergadering van het vijfde bestuur van het Augustijns Theater plaatsgevonden. Hier zijn de plannen voor het komende jaar besproken en is ook in overleg met de leden in grote lijnen gekeken naar de toekomst van het Augustijns Theater. De notulen van deze ALV kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.