Nieuw bestuur, nieuwe projecten

Woensdag veertien augustus heeft de bestuurswissel van het Augustijns Theater plaatsgevonden. Een nieuw bestuur is aangetreden en gaat met een fris gevoel het nieuwe jaar in. Het oude bestuur kan met tevredenheid terugkijken op het succes van afgelopen jaar.

Dit jaar staan twee nieuwe projecten op het programma. Ten eerste de dinnershow. Dit eenmaal eerder beproefde concept houdt in dat de toeschouwers genieten van een luxueuze maaltijd terwijl zij kijken naar een variatie aan zang- en dansoptredens. Ten tweede het toneelstuk. Op dit moment is onze regisseur Gary Blufpand samen met de scriptcommissie druk bezig om het bekende toneelstuk van William Shakespeare, Een Midzomernachtsdroom, om te schrijven tot een moderne bewerking.

De audities voor deze beiden projecten moeten nog plaatsvinden. De data hiervoor zullen binnenkort bekend gemaakt worden. Met veel enthousiasme gaan we het nieuwe jaar tegemoet!